HĀ O KE KAI 2020 Hawaiʻi Climate Conference

HĀ O KE KAI 2020 Hawaiʻi Climate Conference

Hā o ke kai 2020 Hawaiʻi Climate Conference addresses what it will take to make Hawaii “climate-ready” and the role of the State, its Climate Change Mitigation and Adaptation Commission, and its many partners.

HĀ O KE KAI 2020 Hawaiʻi Climate Conference Read More »